หวยซองฮานอย

หวยซองฮานอย สุนทรภู่ได้ยกฐานะเป็น “พระสุนทรโวหาร” หวยซองฮานอย เจ้ากรมอาลักษณ์ฝ่ายพระราชวังบวร ซึ่งเป็นตำแหน่งราชการท้ายที่สุดก่อนสิ้นชีวิตในปี พุทธศักราช 2398 ช่วงเวลาที่อายุ 69 ปี และเนื่องจากสุนทรภู่มีชีวิตอยู่ในรัชยุครัชกาลที่ 1 ถึงรัชสมัยรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สุนทรภู่จึงได้รับสมญานามว่า “กวีสี่แผ่นดิน” โปรโมชั่น สมัครใหม่รับ 100% ของยอดฝากสูงสุด 2000 บาท ฝาก 1000 รับ 1 golden ticket ทายผลบอลลุ้น 500 บาท สอบถามข้อมูล ได้ที่ Line @wind168 ในครั้งรัชกาลที่ ๑ รัชกาลที่ ๒ จะจับคติแตกต่างกันเป็น ๒ หมู่ พวกหนึ่งหยิบคติเดิมว่า โคลงฉันท์เป็นของสำคัญ และแต่งยากกว่ากลอน กวีเหล่านี้แต่งนิราศเป็นโคลงตามเยี่ยงอย่างศรีปราชญ์ทั้งนั้น กวีอีกหมู่หนึ่งถูกใจ เพลงยาว อย่างเช่นเล่นกันเมื่อปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา กวีกลุ่มนี้แต่งนิราศเป็นกลอนสุภาพทั้งนั้น ถ้าว่าเฉพาะเจาะจงที่เป็นกวีคนสำคัญในหมู่หลังนี้ คือสุนทรภู่แต่งนิราศเป็นกลอนสุภาพมากเรื่องกว่าผู้ใดๆ หมด กลอนของ […]